رژیم‌ها سرنگون می‌شوند، امپراطوری‌ها ضعیف می‌شوند و از بین می‌روند ولی آرمان‌ها همچون باکتری حامل طاعون هستند. خشک می‌شوند و در اجسادی که کشته اند کمین می‌کنند و شاید حتی تا پنج قرن هم منتظر بمانند. اگر تونلی را حفر کنید و به قبرستان طاعون زدگان برسید. . استخوان‌های قدیمی داخل آن را لمس کنید. . دیگر مهم نیست به چه زبانی صحبت می‌کنید یا به چه چیزی اعتقاد دارید. باکتری حامل طاعون هر گندمی را آرد می‌کند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۱
fari frj
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۹
aref121
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۶
Baharak85
‫۱ سال قبل، شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۴
armita1224
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۲۵