رژیم‌ها سرنگون می‌شوند، امپراطوری‌ها ضعیف می‌شوند و از بین می‌روند ولی آرمان‌ها همچون باکتری حامل طاعون هستند. خشک می‌شوند و در اجسادی که کشته اند کمین می‌کنند و شاید حتی تا پنج قرن هم منتظر بمانند. اگر تونلی را حفر کنید و به قبرستان طاعون زدگان برسید. . استخوان‌های قدیمی داخل آن را لمس کنید. . دیگر مهم نیست به چه زبانی صحبت می‌کنید یا به چه چیزی اعتقاد دارید. باکتری حامل طاعون هر گندمی را آرد می‌کند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۱
fari frj
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۵۹
aref121
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۶
Baharak85
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۴
armita1224
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۵