۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ ماه قبل، شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۱۶
Nemankhan
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۴۰
Elham
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۴