صبح یکی از روزهای آوریل که هیچ تفاوتی با روزهای دیگر نداشت ناگهان به‌چیزی پی بردم. من با ریسک هدر دادن زندگی‌ام روبرو بودم. متوجه شدم که روزها یکی پس از دیگری می‌گذرد. از خودم پرسیدم؛ امّا من از زندگی چه می‌خواهم؟ خب، می‌خواهم شاد باشم. امّا هرگز به اینکه چه چیزی مرا خوشحال می‌کرد فکر نکرده بودم. من افسرده یا گرفتار بحران میانسالی نبودم امّا از دل مردگی رنج می‌بردم.
– کتاب پروژه شادی اثر گرچین رابین
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲۶ روز قبل، یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۳
Ali
‫۲۱ روز قبل، پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۲۵
parham-nasa
‫۱۱ روز قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۸