سنگی را اگر به رودخانه ای بیندازی، چندان تاثیری ندارد. سطح آب اندکی می‌شکافد و کمی موج بر می‌دارد. صدای نامحسوس “تاپ” می‌آید، اما همین صدا هم در هیاهوی آب و موج هایش گم می‌شود. همین و بس. اما اگر همان سنگ را به برکه ای بیندازی… تاثیرش بسیار ماندگارتر و عمیق‌تر است. همان سنگ، همان سنگ کوچک، آب‌های راکد را به تلاطم در می‌آورد. در جایی که سنگ به سطح آب خورده ابتدا حلقه ای پدیدار می‌شود؛ حلقه جوانه می‌دهد، جوانه شکوفه می‌دهد، باز می‌شود و باز می‌شود، لایه به لایه. سنگی کوچک در چشم به هم زدنی چه‌ها که نمی‌کند. در تمام سطح آب پخش می‌شود و در لحظه ای می‌بینی که همه جا را فرا گرفته. دایره‌ها دایره‌ها را می‌زایند تا زمانی که آخرین دایره به ساحل بخورد و محو شود.
– ملت عشق اثر الیف شافاک
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۳
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۵۵
parham-nasa
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۲۸
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۶
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۶
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۶