یک مکالمه خوب مثل بازی خوب است. همبازی خوب توپ را مستقیماً توی دستکش تو جای می‌دهد؛ کاری می‌کند که به هیچ وجه توپ را از دست ندهی. وقتی موقعش می‌رسد که توپ را بگیرد، هر چیزی را که براش می‌فرستند می‌گیرد، حتی پرتاب‌های کج و کوله را؛ آن‌هایی را که از مسیر منحرف شده‌اند. این درست همان کاری بود که کیتی می‌کرد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۵ روز قبل، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۱
parham-nasa
‫۱۴ روز قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۶