من به جای حرف زدن با خودم شروع کردم به حرف زدن با او و لذت این کار بیش‌تر از هر چیز دیگری بود که از مدت‌ها پیش تجربه کرده بودم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۱
masepehr
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۵۴
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۶