رسیدن به قطعیت می‌تواند خطرناک باشد. بعضی وقت‌ها اتفاق می‌افتد که چیزها آن‌طور که به نظر می‌رسند نباشند و اگر بخواهی به نتیجه برسی، فقط خودت را به دردسر انداخته‌ای.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۱
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۵