۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۶
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۳
Mahkame
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷
Elham
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۳