۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۶
Ali
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۳
Mahkame
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Elham
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۳