۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۹ روز قبل، شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۵
Elham
‫۲۸ روز قبل، شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۶
masepehr
‫۲۵ روز قبل، سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۶
Saede
‫۲۳ روز قبل، پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۴۶