۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۱ روز قبل، یک شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۶
Elham
‫۱۰ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷