۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Narges_i8
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۶
Ali
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۲
Elham
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۷