۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Narges_i8
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۶
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۲
Elham
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۷