۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۲
Fereshte194
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۳
Elham
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۷