۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۹ روز قبل، سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۲
Fereshte194
‫۱۱ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۰۳
Elham
‫۱۰ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷