می‌خواهم بایستم. می‌خواهم فقط یک لحظه بدون اینکه خودم یا کس دیگری را بکشم،بایستم. اما این ممکن نیست. باید به دویدن ادامه بدهم،باید خودم را زجر بدهم تا زنده بمانم،و به دیگران آسیب برسانم تا نجاتشان دهم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۹ روز قبل، پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۸