حقیقت زندگی‌کردن، نه با قطعیت مرگ، بلکه با اعجاز زنده‌بودن به اثبات رسیده است. هرچه سنّمان بالاتر می‌رود، این حقیقت با به‌یادآوری زندگی‌های گذشته بیشتروبیشتر تأیید می‌شود. وقتی در سن رشد بودم، پدرم یک بار به من گفت: "دنبال خوشبختی نگرد؛ خود زندگی خوشبختی است." سال‌ها طول کشید تا معنی حرفش را بفهمم؛ ارزشِ یک زندگی زیسته‌شده؛ ارزش نابِ زندگی‌کردن.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ ماه قبل، جمعه ۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۰
parham-nasa
‫۶ ماه قبل، شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۰۶