"کتاب‌ها هر کسی که آنها را بگشاید دوست دارند. آنها به تو امنیت و دوستی می‌بخشند و درمقابل، هیچ توقعی از تو ندارند. آنها هرگز تو را ترک نمی‌کنند، هرگز؛ حتی وقتی که با آنها بد کرده باشی. عشق، حقیقت، زیبایی، خرد و تسلی در برابر مرگ. چه کسی این را گفته؟ یکی دیگر که عاشق کتاب‌ها بوده."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، جمعه ۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۰
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۳۵