سؤال جالب‌تر درد است. رنجی که می‌خواهید بر دوش بکشید چیست؟ این سؤال سختی است که اهمیت دارد، سؤالی است که در واقع شما را به جایی خواهد رساند. سؤالی است که می‌تواند دیدگاه و زندگی را تغییر دهد. چیزی است که من را من کرده و شما را شما. این چیزی است که ما را تعریف می‌کند و تفکیک می‌کند و در نهایت به هم می‌پیوندد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲۱ روز قبل، چهار شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۵۴
Elham
‫۱۷ روز قبل، یک شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۰