اگر شما برای کسی که به او اهمیت می‌دهید فداکاری می‌کنید، باید به این خاطر باشد که خودتان می‌خواهید، نه به این خاطر که احساس اجبار می‌کنید یا از تبعات انجام ندادن آن می‌ترسید. اگر شریکتان می‌خواهد فداکاری‌ای برایتان بکند، باید به این خاطر باشد که واقعاً می‌خواهد، نه به این خاطر که از طریق عصبانیت یا عذاب‌وجدان وادارش کرده باشید. اعمال عاشقانه تنها موقعی صحیح هستند که بدون شروط یا توقع صورت گرفته باشند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ ماه قبل، جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۱۰
parham-nasa
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۰۱