وقتی به شهر می‌رسیم، می‌توانم بدون سؤال‌کردن از او، آدرس خانه را پیدا کنم و راه درست را بروم. ولی دلم می‌خواهد راه را گم کنم. کشش بدهم. فرار کنم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
lilamah
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۰۷
parham-nasa
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۴