می‌بینم که غمش دوباره بازگشته است، و از نوع غم و غصه‌های خوب هم نیست. حزن زیبا چیزی بیش‌تر از افسانه نیست. غم، صورت‌مان را تبدیل به سفال می‌کند، نه چینی. خسته است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
lilamah
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۲۳
parham-nasa
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۴