"چرا هنوز باهم‌این؟ ترس از تنهایی؟ تصمیم برای کناراومدن؟ اعتقاد غلط به تغییرکردن طرف؟"
"بله. بله. و بله."
"خب…"
"ولی بعضی‌وقت‌ها هم خیلی به دل می‌شینه. و می‌دونم که ته ته دلش یه دنیا براش ارزش دارم."
"ته دلش؟ به‌نظرم این توجیه‌کردنه. آدم که نباید بره ته دل مردم دنبال عشق بگرده."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
lilamah
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۲۱
parham-nasa
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۳