کاغذی دست یکی از معترضان است و نوشته‌اش توجهم را جلب می‌کند: "هم‌جنس‌گرایی کار شیطان است" و یک بار دیگر به این فکر می‌کنم که مردم چطور به همین راحتی اسم شیطان را روی چیزهایی می‌گذارند که باعث وحشت‌شان می‌شود. اصلاً رابطهٔ علت و معلولی این ماجرا برعکس است. شیطان کسی را وادار به کاری نمی‌کند. مردم کارهای‌شان را می‌کنند و آن‌را گردن شیطان می‌اندازند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۱۰
parham-nasa
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۳