معمولاً وقتی عشق اول تمام می‌شود، آدم‌ها می‌دانند که عشق‌های دیگری هم خواهد بود. کارشان با عشق تمام نشده است. کار عشق با آن‌ها تمام نشده است. هرگز مثل بار اول نخواهد بود؛ ولی از بعضی جهات بهتر می‌شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۵۲
parham-nasa
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۸