معمولاً وقتی عشق اول تمام می‌شود، آدم‌ها می‌دانند که عشق‌های دیگری هم خواهد بود. کارشان با عشق تمام نشده است. کار عشق با آن‌ها تمام نشده است. هرگز مثل بار اول نخواهد بود؛ ولی از بعضی جهات بهتر می‌شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱۳ روز قبل، سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۲۲
parham-nasa
‫۵ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۸