تقریبا همه چیزهای شر در دنیا ریشه در این واقعیت دارند که کسی از چیزی ترسیده است. ترس مثل ماری خزنده است که دور آدم حلقه می‌زد. زندگی با ترس وحشتناک است و ترس از هر چیزی پست کننده‌تر است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۴
Sunrise
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۳۶
Reyhaneh8
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۱