فرد سالم، تحقیر نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند متوجه عیبی بشود و همین عیب، عشقش را باعث می‌شود. برای فرد سالم، دوست‌داشتن خوبی‌های دیگری، دلیل عشق نیست؛ بلکه دوست‌داشتن عیب‌های دیگری، بزرگ‌ترین دلیل عشق است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
maryam123
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۷
Faruogh
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۵۰
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۵