۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۵۳
Mehranzeylabi
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۷