۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۵۳
Mehranzeylabi
‫۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۷