۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehranzeylabi
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۱۱
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۱