۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۲۹
Mehranzeylabi
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۱۰