ان تفریحی بیشتر از همه خوشایند است که راه جلب توجه را کمتر ار همه می‌داند. وقتی هدف اشتیاق جلب رضایت باشد، مفهوم مطلبی که اشتیاق قصد عرضه داشتن ان را دارد از بین می‌رود، ولی وقتی وضع ان اشفته شود، وضعی خنده دار به وجود می‌اید.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mahshar666
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۴۲
parham-nasa
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۲۱
Jalal68
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰