آخرین فعالیت‌ها


 • گدا
  از گدا :

  شعر زیباست ولی از ان زیباتر این است که شاعرانه زندگی کنیم. (...)

 • گدا
  از گدا :

  مصطفی گفت: رفیقم وکیل بزرگی است، امبدوارم هیچوقت به کمکش محتاج نشوی مارگریت ارام خندید و گفت: همیشه کسی را لازم دارم که از من دفاع کند، مگر همه ی زن‌ها این طور نیستند؟ (...)

 • گدا
  از گدا :

  هر چه دیدم چهره ات را بیشتر گشتم از شوقت همی لبریزتر هر چه شد شوقم فزون گردید باز آتش عشق تو در من تیزتر (...)

 • گدا
  از گدا :

  مگر نه این که زندگی می‌کنیم با آن که میدانیم خدا زندگیمان را خواهد گرفت. (...)

 • گدا
  از گدا :

  خدایا چه تلخ است عمری که بی عشق سر شود. از عشق جز یادهای پوسیده چه بر جای مانده است. (...)

 • گدا
  از گدا :

  دلتنگی چه کشنده است، تلخی ای که عواطف بر جای مانده را تباه می‌کند. (...)

 • گدا
  از گدا :

  پیری مرض است. و تا وقتی با رفتار درست آن را از خود دور کنی هرگز احساس آرامش نخواهی کرد. کسانی هستند که بیش از شصت سال دارند اما هنوز جوانند مهم این است که زندگی مان را بفهمیم. (...)

 • گدا
  از گدا :

  تجربه ی عشق ارزشمند است حتی اگر عذاب اور باشد. (...)

 • گدا
  از گدا :

  بازگشت از تصمیمی که چون سرنوشت حتمی است، سودی ندارد. (...)

 • گدا
  از گدا :

  وقتش رسیده کاری کنم که در زندگی ام نکرده ام و ان این که هیچ کار نکنم. (...)

 • گدا
  از گدا :

  اگر تو تغییر کرده ای معنایش این نیست که حقیقت هم باید تغییر کند. (...)

 • گدا
  از گدا :

  در واقع زندان خالی از لطف هم نیست، زندانی‌ها جامعه ی بی طبقه دارند یعنی همان چیزی که ما دوست داریم در زندگی داشته باشیم. (...)

 • گدا
  از گدا :

  سرخوشی صبحدم چیزی است یا چیزی نیست؟ این حقیقت هر چیزی در هیچ و پوچ نهفته است؟ عذاب کی به پایان میرسد! (...)

 • جامعه‌شناسی خودمانی
  از جامعه‌شناسی خودمانی :

  ان کس که حقیقت را نمی‌داند ابله است ولی ان کس که میداند و ان را پنهان می‌کند یک جنایتکار است. (...)

 • جامعه‌شناسی خودمانی
  از جامعه‌شناسی خودمانی :

  اگر عادت کنیم توقعاتمان را در حدی معقول نگه داریم ، آیا رنجش هایمان را کاهش و رضایت مندی هایمان را در زندگی افزایش نخواهیم داد. (...)

 • جنگل واژگون
  ستاره داد
 • غرور و تعصب
  ستاره داد
 • مدیر مدرسه
  ستاره داد
 • کیمیاگر
  ستاره داد
 • غرور و تعصب
  ستاره داد
 • کیمیاگر
  ستاره داد