بی‌شک، آزادی، برابری و برادری در گوشه‌ای به انتظار ایستاده بودند و بی‌صبرانه و خشمگین و نومید خیابان را می‌پیمودند و به ساعت‌مچی خود نگاه می‌کردند.