من همین‌جا منتظر می‌مانم. می‌ترسم و اوضاع قلبم بد است، به هیجان عادت ندارد، از عمل مستقیم بدش می‌آید، همیشه بهتر است پشت صحنه باشم…