در یازده‌سالگی، واکنش اشتباه نشان دادم و زمانی که دوستی از من یک مداد قرض خواست، همان‌لحظه متوجه شدم که فرصت دوباره، به‌ندرت دست می‌دهد.