در ضمن، یادآورد شد هیچ‌کدام از کسانی که در خیابان می‌بیند، به آنچه دوست داشته، دست نیافته است. واقعیت زندگی همین بود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
s2gyha
‫۳ سال قبل، جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۲