اگرچه از دست فرد هیچ کاری ساخته نیست اما در عین حال همه کار از دستش برمی‌آید و در این همواره آماده‌بودن حیرت‌بار است که درمی‌یابد چرا من همزمان می‌ستایم و ویران می‌کنم. این دنیا است که ویران می‌کند و این منم که می‌رهانم و بدین‌سان تمامی حقوقش را به وی بازمی‌گردانم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۲۶