از پس مردها برآمدن کار سختی است، و هیچوقت از خدا پسر نخواه… نه اینکه من از دخترها خوشم بیاید، نه. دنیا برای من از مردها ساخته شده است، دختر جان، برای من فقط مردها هستند که وجود دارند. و تو هم مثل من هستی. بنابراین تو هم دردسر را قورت میدهی و غصه را قی میکنی. چون وقتی زنی زندگیاش را بر پایهٔ مردها میسازد، حالا چه شوهرش باشد چه پسرش، آنچه ساخته دیر یا زود، تلپّی بر سر خودش خراب خواهد شد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
lilamah
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۳۵
Ali
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۲۶
Reyhaneh_hnd
‫۳ ماه قبل، جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۵۷