سوال: چرا سری که درد نمی‌کند، دستمال ببندیم؟ چرا آتش اضطراب مرگ در زوج‌های داغدیده‌ای را شعله‌ور کنیم که پیش از این، فقدان و غیبت یکی کمر دیگری را خم کرده است؟
پاسخ: چون مواجهه با مرگ خود می‌تواند تحول فردی مثبتی را به ارمغان آورد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۹ روز قبل، پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۲۸
sisyphe
‫۵ روز قبل، یک شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۳
lilamah
‫۲ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۵۴