جرایم بی مجازات مونده بیشتر از جرایمین که مجازات شدن. غیر از اون‌هایی که اتفاق افتادن و ما از اون‌ها بی‌خبریم یا همچنان پنهون موندن. چون به ناچار، جرایم پنهان بیشتر از اون‌هایین که ثبت شدن و از اون‌ها مطلع هستیم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۱۸