خیلی سخت است که در کارتان کمال‌گرا باشید و در عین حال، از خوار شمردن آن کار بدتان بیاید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۵ روز قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۸