حتی نمی‌تواند خودش را بکشد؛ چون خودکشی خیانت محسوب می‌شود. خودکشی، فقدان صبر و رد کردن انتظار است.