هر زنی به واسطه‌ی علاقه یا عدم علاقه‌ای که سایر مردها به او نشان می‌دهند، سن و سال خود را می‌سنجد. آیا ناراحت و رنجیده‌خاطر شدن به خاطر این موضوع، مضحک و مسخره نیست؟
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۵ روز قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۷