مسائل این گونه‌اند: همگی دال بر این هستند که شما باید آن مسئله را بدون تلخی، بدون کنایه و تمسخر بیان کنید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۵ روز قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۷