غیرممکن است که فرزندی داشته باشی و جهان را بدان‌گونه که هست، خوار شماری؛ زیرا این همان جهانی است که ما فرزندمان را روانه‌ی آن کرده‌ایم. بچه، ما را وادار می‌کند تا در مورد آینده‌ی جهان فکر کنیم، با میل و رغبت در قیل و قال دنیا و آشفتگی‌هایش مشارکت‌کنیم و حماقت علاج‌ناپذیر آن را جدی بگیریم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۷