احساس می‌کرد خود را در سکو ی ایستگاهی که همه‌ی قطارها آن‌جا را ترک کرده‌اند، تنها خواهد یافت.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۳ روز قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۶