عیاشان بیچاره که به سمت عمارت فساد و عیاشی می‌شتابند، بی‌خبرند که در آنجا به شکل گاو باقی خواهند ماند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۳ روز قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۶