اگر یاد نگیری که خودت فکر کنی، تمام جغرافیا، مثلثات و حساب دنیا به هیچ دردی نمی‌خورد و این اندیشیدن را هیچ مدرسه‌ای یاد نمی‌دهد. این جزو برنامه‌شان نیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۳۶
ftmhasg
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۰۱
Nana_neeee
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۰