۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۴۱
HouriehEbrahimi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۰
Nana_neeee
‫۱ ماه قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۰۴