۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۴۱
HouriehEbrahimi
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۰
Nana_neeee
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۰۴
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۴ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۳