به طور حتم متوجه شده‌اید آدم‌هایی هستند که اعتقاد درونیشان بر این پایه است که همه‌ی توهین‌ها و آزارها را ببخشند و به راستی هم همین کار را می‌کنند، ولی هرگز از یاد نمی‌برند.