"جان یک سطل پر از پتانسیل را پیش خودت مجسم کن،گاهی کسی به اینجا می‌آید و فکر می‌کند که سطلش خالی است و این شخص همان کسی است که قدرت پتانسیل خود و جهان پیرامونش را دست‌کم گرفته است."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۲۰ روز قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۱۵