لذت‌های جسمانی، مسائل مادی و به طور خلاصه، آنچه مربوط به جنبه‌های مادی زندگی می‌شود، بسیاری از آدم‌ها را در عشق با تنهایی دچار سرگشتگی و پریشان‌حالی می‌کند.