در تالاری غم‌انگیز، در جایگاه متهمان، در برابر داوران و در برابر خودتان برای تصمیم‌گیری یا در برابر قضاوت دیگران تنها هستید؛ به‌ویژه هنگامی که آدم در آتش تب می‌سوزد، رنج می‌برد و یا هیچ‌کس را دوست ندارد…